Wikia

Matematika Wiki

1. razred

8pages on
this wiki
Talk0
Glavna stranica 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred


Realni brojevi

Algebarski izrazi

  1. Potencije s cjelobrojnim eksponentom
  2. Računanje s potencijama jednakih baza
  3. Računanje s potencijama jednakih eksponenata

Uređaj na skupu realnih brojeva

Koordinatni sustav u ravnini

Linearna funkcija. Sustavi jednadžbi

Around Wikia's network

Random Wiki